Historické recepty- Karolina Vávrová

K vyzvání pana nakladatele podjala jsem se práce, abych upravila tuto knihu, kteráž zdokonaleným a úplně přepracovaným obsahem svým, jakož i skvostnou zevnější úpravou, obětavostí dotčeného pána jí poskytnutou, tvoří dílo nové, jakkoli v systemu doasavadních tří, úplně rozebraných vydání mé “ Pražské kuchařky “ vypracované.
Hlavní změny proti mé dřívější knize jsou: oprava zastaralých předpisů, zdokonalení těchto a uvedení celé řady nových. Vedle starých měr a váh umístila jsem v závorce míry a váhy nové, aby takto naše kuchařky znenáhla jim přivykly. Dále zjednodušila jsem, a toť nejzávažnější okolností této knihy, kde toho byla třeba nákladnější předpisy v ten směr, aby při stejné jakkosti toho neb onoho pokrmu byla levnější – řekněme měšťanská.
Dílo mé má státi se užitečným nejen domácnostem velkým – ale i malým, a na to brán ve všem ohled.
Za snahu mojí, bych posloužila českým hospodyním, bude mi jedině odměnou, nalezne-li práce má v této nové zdokonalené formě stejně příznivého ocenění jako má „Pražská kuchařka“ ve svých dosavádních třech vydání.

V Plzni, v měsíci červenci 1881

Karolina Vávrová

Hovězí polévka
Hnědá silná polévka
Polévka s jaternými knedlíčky
Jaterní knedlíky
Nakládané zelí
Škubánky
Omáčka se žampiony

0tlzpet

skupiny receptů

Hlaváčkova sbírka receptů ( public domain ) 2015 Frontier Theme